شروع عملیات ساختمانی پروژه مقدس اردبیلی

عملیات ساختمانی پروژه مقدس اردبیلی شروع شد. در راستای تحقق برنامه های تدوین شده و پس از تلاش بی وقفه مدیران و همکاران در خصوص اخذ پروانه ساختمانی پروژه مقدس اردبیلی، انتخاب پیمانکار و مجری گود برداری و اجرای فونداسیون و اسکلت سقف از طریق مناقصه عمومی مراحل اجرایی پروژه آغاز گردید. این پروژه با… ادامه خواندن شروع عملیات ساختمانی پروژه مقدس اردبیلی