پروژه پاسداران مشهد

موقعیت مکانی مناسب با کاربری اداری تجاری

اطلاعات پروانه کاربری : مسکونی(موقعیت اداری)-تجاری
مساحت زمین : ۴۳۲
تعداد طبقات : ۹
زیر بنای کل : ۲۹۵۷
وضعیت اجرایی: فروش
سهامداران و عوامل اجرایی پروژه
سهامدار: شرکت سرمایه گذاری سپهر تهران، شرکت توسعه و عمران امید

سازنده :