پروژه عتیق

موقعیت مکانی مناسب با کاربری اداری تجاری و دسترسی آسان
اطلاعات پروانه کاربری : اداری – تجاری
مساحت زمین : 727
تعداد طبقات : 13
زیر بنای کل : 6113
وضعیت اجرایی: در مرحله نازک کاری و تاسیسات
سهامداران و عوامل اجرایی پروژه
سهامدار: شرکت سرمایه گذاری سپهر تهران ، شرکت سربنا، شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس