پروژه سپهر خیام

پروژه ایی شاخص و منحصر بفرد، با کیفیت بالا در بافت فرسوده تهران

اطلاعات پروانه کاربری : تجاری – مسکونی
مساحت زمین : ۳۹۱۲
تعداد طبقات : ۷
زیر بنای کل : ۲۲۵۰۶
وضعیت اجرایی: فروش رفته
سهامداران و عوامل اجرایی پروژه
سهامدار: شرکت سرمایه گذاری سپهر تهران ، شرکت سپهر پی چین

سازنده : شرکت سپهر پی چین