پروژه سپهر آزادی

بازار بورس صنایع دانش بنیان در موقعیت مکانی مناسب با تجهیزات منحصر بفرد

اطلاعات پروانه کاربری : تجاری – اداری
مساحت زمین : ۱۷۵۶
تعداد طبقات : ۱۳
زیر بنای کل : ۲۰۲۵۲
وضعیت اجرایی: فروش
سهامداران و عوامل اجرایی پروژه
سهامدار: شرکت سرمایه گذاری سپهر تهران، شرکت توسعه ساختمان خوارزمی

سازنده : توسعه ساختمان خوارزمی