پروژه تهرانپارس

با معماری مدرن در بهترین نقطه شرق تهران و دسترسی آسان

اطلاعات پروانه کاربری : اداری – تجاری
مساحت زمین : ۲۵۳۸ مترمربع
تعداد طبقات : ۷
زیر بنای کل : ۲۴۵۷۷ مترمربع
وضعیت اجرایی:در مرحله اجرای اسکلت
سهامداران و عوامل اجرایی پروژه
سهامدار: شرکت سرمایه گذاری سپهر تهران ، شرکت قالان سهند، شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس