مناقصه | پاسخ به سوالات شرکت کنندگان در مناقصه سفتکاری پروژه نیاوران