برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی صاحبان سهام

مجمع عمومی فوق العاده و عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران (سهامی خاص) روز سه شنبه مورخ  19 بهمن ماه با حضور اعضای مجمع ، اعضاء هیئت مدیره  شرکت و در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا افزایش سرمایه شرکت بر اساس گزارش حسابرس و بازرس قانونی تصویب گردید و سپس مجمع گزارش فعالیت هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی، را استماع و صورت‌های مالی منتهی به ۳0 آذر  ۱۴۰۰ را  تصویب نمود.